3 oktober: Inspiratie op ezels

By 4 oktober 2018Arendonk
inspiratie

Op woensdagavond 3 oktober was er de eerste participatie-avond van Buurtbudget Arendonk. We moesten stoelen bij zetten om de 35 bewoners van de wijk een zitje te geven.

Vanuit elke straat was er wel een afvaardiging. Verschillenden woonden al meer dan 50 jaar in de wijk, anderen nog geen jaar.

Ideeën sprokkelen

De bewoners kwamen om ideeën te verzamelen om het leven en het wonen bij hen in de buurt nog aangenamer te maken. De straat of het plein is immers een plek waar mensen elkaar ontmoeten als ze boodschappen doen, een ommetje maken, de kinderen naar school brengen…. Die openbare ruimte heeft een bijzondere plaats in ons leven. Met het Buurtbudget wordt die ruimte voor een stuk teruggegeven aan de bewoners van de wijk. Zij geven ideeën, maken ze concreter en werken ze samen met de gemeente verder uit.

Samen oplossingen zoeken

Karine van het OCMW Arendonk en Christa van Vormingplus Kempen zorgden voor de begeleiding van de avond. Ze benadrukten dat Buurtbudget een positief initiatief is waar bewoners samen zoeken naar oplossingen of ideeën om de hele wijk beter te maken.
Ze stelden een aantal schildersezels op met foto’s rond verschillende thema’s: meer groen, voedselvoorziening, ontmoeting, rust en stilte, ontspanning, sport, spel, cultuur, alternatieve mobiliteit. Die foto’s hielpen een handje. De bewoners gaven hun voorkeur met roze stickers. Zo ontstond er een roze wolk rond de thema’s

  • ontmoeting,
  • sport, en
  • ontspanning.

Mensen gingen met hun dichte en verre buren bij elkaar zitten om hun ideeën verder uit te werken. Zo kwamen er een achttal projectvoorstellen uit de bus.
Volgende week gaat een tiental bewoners samen met Karine en Christa die voorstellen aftoetsen aan het werkingskader van de gemeente.

Op woensdagavond 17 oktober worden de projectvoorstellen terug besproken en kiezen we rond welke projecten we verder zullen werken. Later is er nog een bijeenkomst met de hele buurt voor een feestelijke start van de geselecteerde projecten.