Buren maken plannen

By 25 oktober 2018Arendonk

Op de succesrijke avond begin oktober sprokkelden we de we eerste ideeën. Nadien gingen we samen met enkele enthousiaste buren verder aan de slag. Die ideeën moesten immers concreter worden. Bewoners van De Leggen, Bellekens, De Rennen en de Valkborch, Kooiman en de Horeman werkten hieraan mee.

Aftoetsen

Tijdens de eerste avondsessie toetsten we de voorstellen aan de voorwaarden van de gemeente. Hebben meerdere inwoners een duidelijk voordeel van het project? Wordt de wijk er aangenamer door? Is het realistisch en haalbaar? Wat kost het? En zijn er afspraken voor de opvolging?….

We wikten en wogen, maar er bleven nog veel vragen over. Daarom gingen de buren met een pak huiswerk naar huis.  Ze moesten prijzen vergelijken, bedenken hoe de buurt kan meewerken, …

Op de tweede avondsessie maakten we de plannen rond ontmoeting, ontspanning en groen zichtbaar. Banken, tafels, groenvoorziening, ontmoetingsplekken kregen een plek op de plattegrond van de buurt. In totaal werden er 6 projecten goedgekeurd voor een volgende ronde.  Enkele ideeën komen niet langer in aanmerking voor het buurtbudget, maar bespreken we later met het gemeentebestuur of OCMW.

Op woensdag 7 november stellen deze buren zelf hun concrete projectvoorstellen voor aan de bewonersgroep die op 3 oktober mee voor de ideeën zorgden. We maken dan de keuze welke projecten buurtbudgetprojecten worden.

We kijken er alvast naar uit.

Op woensdag 5 december stellen we die geselecteerde projecten voor aan de hele wijk. Een uitnodiging mag je nog verwachten.