Dit doen we met ons Buurtbudget

By 7 december 2018Arendonk
buurtbudget

Op woensdagavond 5 december deden we met de buurt een wandeling door de wijk. Na veel vergaderen met enthousiaste buurtbewoners kwamen we immers tot een lijst met concrete projecten waaraan we de 8.000 euro van het Buurtbudget kunnen besteden. En die moeten de buurt leuker maken: ze zorgen voor meer ontmoeting, ontspanning, meer communicatie, …

Die avond overliepen we de plekken waar de verschillende projecten gaan lopen.

Wat komt er?

Een lichtkrant aan de serviceflatjes van de Bellekens

Daar komt een lichtkrant te hangen. Op die plaats passeren vaak mensen.  Met die lichtkrant kunnen we de buurtbewoners informeren over activiteiten die er zullen plaatsvinden. Daarnaast kan de lichtkrant ook gebruikt worden om vraag/aanbod, leuke weetjes of andere zaken te communiceren. Dit moet de werkgroep nog verder uitwerken.

Een bank aan de Bellekens

Een bank is een ontmoetingsplek. De bank die momenteel aan De Valkborch staat, zal verplaatst worden naar De Bellekens. Ze moet eerst nog wat opgeknapt worden. De buurtbewoners zullen later zelf instaan voor het onderhoud en de netheid rondom.  

2 petanquebanen en een picknickbank

Die komen op het speelveld aan de hondenlosloopwei. Het is een toegankelijke plaats voor iedereen, gelegen in een mooi stukje groen. Er kunnen dan bijvoorbeeld wedstrijden georganiseerd worden waarop de hele buurt uitgenodigd worden.

Aan de WZGA waren er al petanquebanen, maar om die te gebruiken moeten telkens afspraken gemaakt worden. En als een activiteit daar voor lawaai zorgt, is dat niet zo fijn voor de bewoners van de WZGA. 

In De Weihof is enige jaren geleden een petanquebaan aangelegd. Daar is nu niet veel meer van te zien. Dat kaarten we aan bij de gemeente, zodat ook die petanquebaan terug gebruikt kan worden. 

Een bank aan de Kooiman

Een picknickbank in De Leggen

Een ideale plaats, vlakbij de bejaardenwoningen: zo kunnen ook die bewoners makkelijk betrokken worden in de buurt.  

Een lichtkrant in De Leggen

Daar komt – net zoals aan de Bellekens – een lichtkrant tegen de muur van een garage.    

Wilde bloemen in de buurt

Het idee is om in de bloembakken bloemenmengsels te zaaien en samen te onderhouden. Rond die bloembakken kunnen dan activiteiten georganiseerd worden: een boeketje voor moederdag, workshop rond bloemen, … Niet alleen de bloembakken kunnen hiervoor gebruikt worden maar ook de perkjes en sommige grasstukjes. De wilde bloemen zorgen voor meer kleur in de wijk.

De bloembak in De Muite wordt door de kinderen gebruikt als speelplek: daar gaan we dus geen bloemen zaaien. Om de bloembakken extra te verfraaien kunnen we de buitenkant misschien in samenwerking met de Tekenacademie beschilderen, al is dit nog maar een idee. Het werkgroepje denkt hier verder over na. 

Een picknickbank in De Valkborch

De huidige bank zou na een opknapbeurt naar De Bellekens verhuizen. Zo kan er in De Valkborch een nieuwe picknickbank komen.

Een bakfiets voor de buurt

De bakfiets is een feite een fietskar. Die kan iedereen achter zijn of haar fiets hangen. Bij speciale evenementen (Sinterklaas, Halloween, St.-Catharina, …) kan ze dienen om bijv. soep te serveren, wafels te bakken, of wat dan ook. We voorzien ook nog andere materialen (een kookvuur, kookpot, servies, …) om ze voor de buurt in te zetten. Het werkgroepje denkt nog aan andere initiatieven: een weggeeftoer, boekentoer, speelgoedtoer,…

Bewegen

Het voorstel ‘Bewegen’ werd niet weerhouden, maar er is nog wel iemand die daarrond iets wil doen voor de bewoners van serviceflats, de zorgflats, … in het voorjaar van 2019.  

Verdere uitwerking

De huidige werkgroepjes worden wat herschikt en we behouden volgende werkgroepen: 

  • banken
  • lichtkranten
  • petanque
  • bloemen
  • bakfiets

Zin om mee te werken? Dan laat je ons maar iets weten!

De Noorderkempen wil zich ook mee engageren binnen het buurtbudget. Vele huizen binnen deze buurt zijn eigendom van De Noorderkempen. Mieke van De Noorderkempen: “Nu willen we graag inzetten op de buurt zelf omdat we erin geloven dat wanneer je graag in je huis en buurt woont dat dit ook voor een betere sfeer in de buurt zorgt. Daarom wil De Noorderkempen zich ook graag aansluiten bij het werkgroepje rond de bakfiets. Zo kunnen wij ook mee nadenken en ons engageren in de buurt.”

We willen ook een buurtkrantje uitbrengen dat informeert over de voortgang van het project, alvast tot einde juni.

Op maandag 14 januari 2019 vergaderen we weer in de polyvalente zaal van WZGA Arendonk.

Wij kijken er alvast naar uit!