Virus of niet: buurt doet verder!

By 8 november 2018Arendonk

Woensdagavond moesten de beste buurtbudgetvoorstellen uitgekozen worden in de cafetaria van de Woonzorggroep Campus Vrijheid. Bijna stak het zeer besmettelijke Noro-buikgriepvirus daarbij stokken in de wielen. Door de quarantaine mochten er immers geen bezoekers in het gebouw. Gelukkig konden we uitwijken naar de zaal De Vloed in de bib. Sommigen maakten zo voor het eerst kennis met deze mooie locatie.

We zaten niet stil

Sinds de eerste participatie-avond op 3 oktober organiseerden we twee bijeenkomsten met een tiental buren. Daarop toetsten we de projectvoorstellen aan het werkingskader van de gemeente. We werkten die voorstellen ook verder uit.

Tussendoor zaten de buren ook niet stil. Dat was woensdag te merken bij de voorstelling van de 7 projectvoorstellen. Sommige buren stapten naar de gemeente, anderen vroegen prijzen op, of zochten medestanders voor de uitwerking van de projecten.

Goesting!

Twee buurtbewoners gingen zelfs twee dagen langs alle huizen van de buurt om bij iedereen te polsen naar hun goesting voor de buurtprojecten. Eén ding was woensdag duidelijk: de meerderheid is voorstander om alle voorgestelde projecten als een totaalpakket uit te werken. Desnoods moet er hier en daar maar wat beknibbeld worden.

Nu kennen we ook de trekkers van de projecten. Die gaan verder samen met hun projectmedestanders verder aan de slag. Er zijn nog veel vragen voor de gemeente en er zijn nog heel wat zaken verder te onderzoeken. De projecten worden immers officieel voorgesteld aan de hele buurt op woensdag 5 december. Hou je brievenbus in het oog!