Een buurtbudget is een som geld die een lokaal bestuur kan toekennen aan een wijk of een buurt.
Dat geld kunnen bewoners gebruiken om de samenhang van de buurt of de leefbaarheid ervan te verbeteren.
Buurtbudgetten vind je al in het buitenland of in enkele grootsteden, maar voor het Vlaamse platteland is het alleszins nieuw.

We willen het Buurtbudget vanaf het najaar 2018 uittesten in de Kempense gemeenten Arendonk en Balen.

Zo kunnen we de mogelijkheden, grenzen en de randvoorwaarden van buurtbudgetten verkennen.