Bij ons project hechten we veel belang aan je privacy.

Daarom lees je hier welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met die gegevens doen. Tegelijk weet je dan ook hoe we je gegevens verwerken en rekening houden met je privacy in het kader van de Europese verordening General Data Protection Regulation van 25 mei 2018.

Je inschrijven voor een activiteit

Als je je aanmeldt bij Buurtbudget.be, dan registreren wij enkel je voornaam, naam, je adresgegevens, je telefoonnummer en je e-mailadres. Die gegevens vind je niet op onze website terug. We gebruiken ze gedurende ons project om je op de hoogte te houden van de activiteiten in je buurt.

Het (Arendonkse) inschrijfformulier draait op Microsoft Forms.

Ons project loopt tot eind 2019. Nadien worden die deelnemerslijst verwijderd en hanteren we anonieme gegevens.

Onze organisatie houdt geen zgn. gevoelige gegevens bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Je gegevens worden ook gebruikt door onze partners: je gemeente en Vonk3.

Foto’s van onze activiteiten

De foto’s die daar gemaakt worden verschijnen op deze website. Je wordt daarvan op de hoogte gebracht op de activiteit zelf.

Twijfel je achteraf of je echt op onze website wil? Dan kan je ons altijd vragen of we je foto verwijderen. Mail info@vormingpluskempen.be en geef ons:

  • de url van de pagina waarop die foto staat
  • de bestandsnaam van de foto waarop je staat (als je met je muis over de foto gaat, verschijnt die bovenop de foto)

Onze website

De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze website kwam of waarlangs je die verlaat. Zo kunnen we onze website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens je bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Die mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je dat verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt als een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Op deze website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/, of per type browser: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeSafari.

Jouw rechten

inzake de bescherming en verwerking van gegevens: je hebt recht op
• informatie wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt
• inzage en kopie van je gegevens, zoals die bewaard worden in onze administratie
• aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
• bezwaar
• vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens.
• het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken
• overdraagbaarheid
•weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
• beperking van verwerking

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres info@vormingpluskempen.be

Vormingplus Kempen vzw
Prins Boudewijnlaan 9 bus 2
2300 Turnhout
014 41 15 65
ondernemingsnummer: 0861.555.780